A munkahelyi problémák oldásához, a kollégákhoz történő viszony kialakításához igénybe lehet venni pszichológus segítségét. Az érzelmileg megerőltető munkakörökhöz alapjában tartozik pszichológiai támogatás. A pszichológus a munkahelyi stressz csökkentésében, a kollegialitás kialakításában, a kudarcok, traumák feldolgozásában is munkavállalók és munkáltatók segítségére lehet. Közösen jó eséllyel megoldást találhatnak a munkahelyi problémákra.

Eric Berne játszmaelméletének hátterében az a megfigyelés áll, miszerint a kommunikációs helyzetekben következő “énállapotaink” valamelyike érvényesül: gyermeki, szülői, vagy felnőtt. Előbbi esetében gyermekkori érzéseink és reakcióink aktiválódnak, például sértődéssel, esetleg lázadó magatartással, daccal reagálunk. Más helyzetekben spontaneitást élünk át, kreatív, játékos vagy vakmerő megoldást választunk. Szülőként életünk különféle szülőfiguráinál megfigyelt kommunikációs formulákat alkalmazunk. Bizonyos értelemben mások fölé helyezzük magunkat, és így folytatunk párbeszédet. Például jó tanácsokat vagy kritikus megjegyzéseket osztogatunk, parancsolgatni kezdünk vagy számon kérjük a másikat. A felnőtt szerep lényege az itt és most-ra adott reakció. Ez érzelmileg kevésbé átitatott, racionálisabb működést jelent, a hatékony, játszmamentes munkakapcsolatoknak is fontos szereplője lehet.

A munkahelyi problémák jobbára emberi játszmákból keletkeznek. Az emberi játszma jelenségének legfontosabb tulajdonsága, hogy tudattalan. Valamilyen kölcsönös nyereség elérésének vágya hozza létre, kettő vagy több szereplő között. Mivel játszmáink minden szereplő számára valamilyen hasznot, kielégülést hordoznak, ezért előszeretettel ismételgetjük, vagyis folyamatosan újrajátsszuk őket. A játszmákban játszott szerepeinket aktuális énállapotaink határozzák meg, illetve a történések mindig egy meghatározott forgatókönyv szerint zajlanak. Ez általában kiszámítható és biztonságos módon történik. Például, amikor egy felnőtt-felnőtt, vagy egy szülő-gyerek párbeszéd zajlik, hiszen ezek jól kiegészítik egymást.

A probléma általában akkor merül fel, amikor a kezdeményező fél olyan énállapotnak megfelelő választ kap, amely megbontja az egyensúlyt.

Például vegyük azt, amikor egy kezdő munkatárs felelős felnőttként viselkedik, és felvállalja kezdeti bizonytalanságát, aminek következtében kénytelen többször is segítséget kérni egy számára új feladatban, ám szemrehányó, szülői válasszal találja szembe magát kollégája részéről: “hiszen most mondtam el, nem igaz, hogy nem figyelsz jobban!”. Eric Berne számos játszmahelyzetet írt le, amelyek munkahelyi viszonyainkra is könnyen átültethetőek. Nézzünk ezek közül néhányat.

Most rajtacsíptelek, te gazember!

Képzeljük el a tipikus helyzetet, amikor a kezdetben kifogástalanul teljesítő, a menedzsment által nemrég büszkén bemutatott új reménység felkelti egy pozicióját veszélyben érző, tapasztaltabb kolléga figyelmét. Utóbbi, ahelyett hogy átadná tapasztalatát, és együttműködne kollégájával, soha nem látott lelkesedéssel keresi az illető gyenge pontjait, és első hibájának elkövetésekor könyörtelenül lesúlyt az erőviszonyok tisztázása érdekében. Tegyük fel, hogy szerencsétlen módon az új munkatárs olyan határok átlépésével érte el eredményeit, amelyek nem elfogadhatóak a menedzsment részéről, és hitelvesztéssel járnak, legalábbis akkor ha utóbbiak tudomást szereznek róla. Márpedig ez elkerülhetetlen, hiszen a revansra éhes munkatárs széles mosollyal az arcán, kezeit dörzsölve szalad kedvenc pletykapartneréhez, akinek köszönhetően pillanatokon belül az egész iroda, majd az érintett közvetlen vezetői is a szabályszegésen szörnyülködnek, rövidesen pedig már a szükséges retorziókat fontolgatják. Ebben a játszmában a kezdeményező fél azt élvezi leginkább, hogy markában tarthatja a gyengébb másik sorsát, és kedvére játszadozhat vele, közben pedig kiélheti haragját.

A perfekcionista vezetők játszmája

Talán mindenki látott már olyan vezetőt, aki beosztottjaiban azonnal meglátja a hibát, amit általában szóvá is tesz nekik. Ennek a kegyetlen játszmának a hátterében egy autokrata, irányító szülői attitűd figyelhető meg, amely gyakorlatilag lehetetlent vár el a gyermeki énállapotba kényszerített munkatársaktól; mindössze „csak” annyit, hogy legyenek tökéletesek. A játszma haszna biztosított a vezető számára, hiszen belső bizonytalanságának ellenpontozása hatalmi poziciójából fakadóan és fölényeskedő, kritikus hozzáállásának köszönhetően újra és újra megvalósulhat. Ez is egyike a tipikus munkahelyi problémák fajtájának.

„Ha te nem lennél, akkor…”

Különösen akkor beszélhetünk kiegyensúlyozott helyzetről, ha mindehhez olyan beosztottak társulnak, akik előszeretettel játsszák a “Ha te nem lennél…” játszmát. Ennek lényege, hogy az uralkodni vágyó, korlátozó főnök keze alatt dolgozók ugyan szenvednek vezetőjük bánásmódjától, és erről gyakran heves diskurzust is folytatnak annak háta mögött, de ezáltal nagyszerű kifogással is rendelkeznek arra vonatkozólag, hogy miért nem valósíthatják meg hosszú idők óta dédelgetett álmaikat és céljaikat, nagyszerű elképzeléseiket, amelyek biztosan kiemelkedő teljesítményt és elismerést hoznának nekik. A domináns, irányító és kritikus szülő szerepében tetszelgő vezető tehát jól kiegészíti, és visszafogja a bátortalan beosztottak képlékeny ambícióit, amelyek nagyobb magabiztosságot igényelnének, ezáltal kockázatosak, illetve veszélyt hordoznak számukra.

Berne szerint az emberi játszmák mindannyiunkat körülvesznek, és az egészen hétköznapi szituációkban is fellelhetőek. A legfontosabb kérdés talán az, hogy milyen módon lehet ezeket felismerni, megszakítani, kilépni belőlük vagy elejüket venni. A válasz bizony nem egyszerű, és aktív önismereti munkát igényel. Eric Berne számára sajnos nem adatott meg, hogy egy komplex terápiás eljárást hagyományozzon az utókorra, viszont az összefoglalónéven tranzakcióanalízisnek nevezett megközelítést napjainkban is sokan fejlesztik a legkülönbözőbb irányokba. Sőt, ma már nem csak önálló pszichoterápiás irányzatról beszélhetünk, hanem számos vezetői képzés, készségfejlesztő tréning, illetve coaching irányzat támaszkodik az emberi játszmák elemzésére.

A gyógyulni vágyókat várja budapesti pszichológiai rendelőnk. Magasan és folyamatosan képzett budapesti pszichológusok várják. (pszichológus Budapesten)

Ha pszichológus Budapest térségében, keressen bennünket, pszichológiai rendelő Budapest. Pszichológiai rendelő Budapest.

https://skultetiszabo.hu/

Pszichológiai rendelő Budapest.