A pszichológia görög kifejezés, ami magyarul lélektan. A lélektan egy tudomány, ami az ember lelkének működési folyamatait tárja fel, elemzi illetve próbál rajta segíteni, ha arra van szükség. Mivel az emberek annyifélék, ahányan vannak, így látszólag nincs könnyű dolga ennek a tudománynak. A megfigyelések és vizsgálatok alapján azonban kiderült, rengeteg mindenben van egyezés az emberek lelkében, lelki fejlődésével kapcsolatban.

A pszichológia alapjainak lerakását sokan leginkább Sigmund Freud nevéhez kötik, pedig a szakmai körök Wilhelm Wundtot (1832–1920) tartják az igazi alapítónak. Freud-hoz inkább a pszichoanalízis köthető.

Az azóta eltelt idő során rengeteget alakult, formálódott a pszichológia. Több párhuzamos elméleti irányzat született, megalakultak a főbb kutatási területek, és az alkalmazott területek száma is megemelkedett.

A pszichológiára többen úgy tekintenek, mint gyógyító tevékenységre, pedig ennél jóval összetettebb tudományág. Az emberekre jellemző belső folyamatok tanulmányozása és az erre adott magyarázatok, kutatások is hozzátartoznak. Például Philip Zimbardo híres börtönkísérlete sem terápiás céllal jött létre, hanem azt vizsgálta, hogy miként változik az emberi psziché a hatalmi struktúrák tekintetében.

A terápiás szakma csak egyetlen része annak, ahol a szakképzett pszichológus elhelyezkedhet. A pszichológia aktív kutatói szerepet vállal olyan kevésbé közismert területeken is, mint például az emberi észlelés tanulmányozása, a tanulás és emlékezet törvényszerűségeinek feltárása, a nyelvelsajátítás folyamatának leírása, a matematikai gondolkodás megértése vagy a politikai folyamatok kapcsán, stb.

A pszichológia diszciplinát (legalább) három szempont alapján lehet felosztani:

  • elméleti irányzatok szerint
  • kutatási terület szerint
  • alkalmazott területek szerint

 

pszichológiai rendelő Budapest

www.skultetiszabo.hu