Az asszertív tréning az önérvényesítő képesség begyakorlására használt pszichológiai módszer. Az asszertívitás, azaz az önérvényesítés jellemző magtartási megnyilvánulásai a megfelelő mértékű önbizalom, reális önértékelés, mindkét irányú elfogadó magatartás. További jellemzője a felelősségvállalás, az empátia, a fejlett érzelmi intelligencia, az őszinteség, és a nyitottság. Amennyiben szüksége van asszertívitása megerősítésére, forduljon pszichológushoz.

Az asszertivitás, vagy asszertív kommunikáció egy olyan tanulható készség, vagy viselkedés, amikor valaki magabiztosan tud megnyilvánulni érzelmileg nehéz szituációban is, anélkül, hogy passzív vagy agresszív lenne. Az asszertívan viselkedő ember kommunikációjának célja a konfliktus megoldása, miközben minden résztvevő fél igényeit szem előtt tartja – nem hódol be (passzív), és nem próbálja dominálni a másik felet (agresszív).

Tréning

Joseph Wolpe 1958-ban írt könyve az asszertivitást a szorongás kettős gátlásának módszereként írja le, és azóta is kedvelt kognitív viselkedésterápiák során. Wolpe elképzelése az volt, hogy egy ember nem szoronghat és lehet asszertív egyszerre, vagyis ha valaki asszertív, akkor az gátolja a szorongást. Az asszertivitás tréningek (AT) 1961-ben kezdték pályafutásukat Andrew Salter jóvoltából.

Egy asszertivitás tréning magában foglalhatja az alábbiakat:

  • személyes jogok iránti nagyobb tudatosság
  • különbségtétel az asszertív és nem asszertív viselkedésformák között
  • különbségtétel a passzív és agresszív viselkedésmódok között
  • verbális és nonverbális asszertív készségek elsajátítása

Az asszertivitás mint kommunikációs stratégia különbözik az agressziótól és a passzivitástól. E három stílus között a különség legjobban a személyes határokkal való bánásmód kapcsán fogható meg.

A passzív módon viselkedők nem védik meg személyes határaikat és hagyják egy agresszív másik félnek dominálni az interakciót, szituációt. A passzív stílusú emberek megpróbálnak nem befolyásolni másokat, igyekeznek kerülni a konlfiktust és benne maradni a kapcsolatban.

Az agresszív emberek nem tisztelik mások határait és képesek kárt okozni, miközben a szituáció dominálására törekszenek.

Egy asszertív személy képes legyőzni félelmét saját maga, álláspontja, érzelmei megjelenítését illetően, és mindezt olyan módon teszi, hogy mások személyes határait ezzel nem sérti. Aki asszertívan viselkedik, az képes megvédeni magát agresszív kommunikációs stílusú emberekkel szemben is.

Kommunikáció

Az asszertív kommunikáció tehát minden, a szituációban érintett fél határaira tekintettel van, miközben együttműködés révén minden fél szükségleteinek és igényeinek kielégítésére törekszik.

A Kognitív viselkedésterápia tankönyve (2008) szerint „az asszertív kommunikáció a személyes vélemény, szükséglet, határok kommunikálásának arany középútja, szemben a kevésbé hatékony agresszív és passzív módszerekkel”. Ez a kommunikációs stílus „az érzelmek őszinte és egyenes kifejezését hangsúlyozza, úgy, hogy az nem torkollik agressziós spirálba”. Amikor valakinek a viselkedése megsérti a határokat, a további eszkaláció megelőzése érdekében ezt a tényt az asszertíven viselkedő egyén kommunikálja.

Ezzel ellentétben, egy agresszív kommunikáció megítél, megfenyeget, valótlanságot állít, ígéreteket szeg meg, tagad és megsérti mások határait.

A passzívan viselkedő egyén tétlenül hagyja, hogy mások megsértsék a határait. Ez a passzív viselkedés idővel visszaüt, és a személy a jogos felháborodásában agresszívan kezd viselkedni.

Az asszertív kommunikáció úgy vet véget ennek, hogy figyelembe veszi minden érdekelt fél igényét és szükségletét, miközben a szituációra és nem az egyes személyekre összpontosít. Az agresszív vagy passzív viselkedésmód egy kapcsolat végét jelezheti, valamint csökkenti az önértékelést.

Asszertív emberek

Az asszertív habitus gyakran rendelkezik az alábbi jellemzőkkel:

  • Szabadon kifejezik érzelmeiket, gondolataikat, vágyaikat.
  • Képesek „kielégítő emberi kapcsolatok kezdeményezésére és fenntartására
  • Ismerik a jogaikat.
  • Képesek kontrollálni dühüket. Ez nem azt jelenti, hogy elnyomják azt, hanem hogy képesek róla tárgyilagosan beszélni.
  • „Az asszertív emberek … képesek kompromisszumot kötni ahelyett, hogy mindig saját fejük után mennének … és jellemzően jó az önértékelésük.
  • Az asszertív emberek úgy lépnek barátságba valakivel, hogy elvük: „Igényeim számítanak. A Te igényeidre is számítok.

Amennyiben úgy érzi szüksége van az asszertív tréningre keresse fel pszichológusaink egyikét, budapesti rendelőnkben. Pszichológiai rendelő Budapest.

www.skultetiszabo.hu

pszichológiai rendelő Budapest