Pszichés problémák

Klausztrofóbia

A klausztrofóbia (a latin claustrum „zárt hely” és a görög phobos „félelem” szavakból) egyenlő a zárt terektől, a bezártságtól és korlátozottságtól való súlyos (az […]

Pszichés problémák