Bármilyen furcsa, az elhanyagolás a bántalmazás egy formája és gyermekkorban fordul elő. Felnőttet csak akkor lehet elhanyagolni, ha valamilyen szinten önellátás képtelen. Az elhanyagolt gyermek éhezhet, sérüléseket szenvedhet fizikai és lelki téren egyaránt. Ez azt jelenti, hogy az elhanyagolt kiskorú nem kap segítséget, ha pl. balesetet szenved vagy nincs aki megvigasztalja, ha elkeseredik. Alapvető ellátási problémákkal találkozhat, pl. nem teszik tisztába, éheztetik, nem biztosítják az alváshoz a megfelelő feltételeket. Apróságoknak tűnő dolgok, de összeadódva komoly nyomot hagynak a felnőtté váló kisgyermek lelkében. Kötődési zavarok, agresszió, szorongás formájában ez mind ott lesz a későbbi személyiségben és valamilyen negatív formában meg is fog mutatkozni.

Bűncselekmény?

Az elhanyagolás bűncselekmény – a bántalmazás jogi kategóriájából kiindulva. Önmagában ezért ez a helyzet nem tartozik közvetlenül a pszichológusok hatáskörébe, de a járulékai, indítékai, kiváltó okai igen. Amennyiben egy szülő elhanyagoló, úgy az életében valószínűleg ő is ezt kaphatta a felmenőitől. Nem volt kitől megtanulnia a megfelelő magatartást. Nem kapott mintákat, amit soha többé nem fog tudni pótolni. Külön fel kell hívni a figyelmét és tanítani arra, milyen feladatok és felismerések szükségesek a szülői szerep megfelelő ellátásához. A pszichológiai beavatkozással ráirányítható a figyelme a helyes vagy helyesebb viselkedésre. Begyakorolhatók azok a folyamatok, amelyekben hiányt szenved és kontroll alatt képes tartani a saját viselkedését. Ezzel elsajátíthatja azt a tudást, amivel az utódja életét is menedzselheti.

Az elhanyagolásnak több fajtája létezik. Fizikai, érzelmi és oktatás-nevelésbeli elhanyagolás. Ezen elengedhetetlen szükségletek kielégítésének mellőzése kapcsán vagy szülői passzivitásból fakadó súlyos hiányosságai esetén beszélünk elhanyagolásról.

Fizikai elhanyagolás rendelkezik a legszembetűnőbb tünetekkel. A higiénés hiányos­ságok, a fejletlen testalkat, a ruházkodás hiánya mind erre utaló jelek. A jelentős átlag alatti súlybeli lemaradás, a testi fejlődés hiánya az elégtelen táplálással lehet összefüggésben. Főleg a háziorvos és a védőnő képes ezeket a jeleket felismerni.

Az érzelmi elhanyagolás során a gyermek érzelmi kötődése, biztonsága kerül veszélybe, a szükségesnél kevesebb figyelem irányul rá. Meglepően sokszor a magasabb társadalmi helyzetben levő családoknál fordul elő, időhiányból, a szülők túlterheltségének köszönhetően.

Az elhanyagoláshoz sorolhatjuk a szülő mindazon magatartását, amellyel gyermeke egészségét veszélyezteti, így az egészségügyi ellátás mellőzését, a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztását, a szükséges vizsgálatok és kezelések visszautasítását. Az elégtelen felügyeletből származó károk sokszor aránytalanul súlyosak, a testi épséget, az életet veszélyeztetik, maradandó károsodást, a gyermek halálát is okozhatják. Leggyakoribbak a háztartási balesetek, áramütés, leesés, égés, forrázás, mérgezés, vízbe fulladás.

Az elhanyagoláson átesett gyermekek lelki sérülése, hiányosságai csak nagy odafigyeléssel és rendkívül hosszú távon enyhíthetők. Amennyiben úgy érzi, ez nem elég, keressenek fel egy budapesti pszichológust. Pszichológiai rendelő Budapest.

https://skultetiszabo.hu/

Pszichológiai rendelő Budapest.